Aanmeldingsfiche

Online aanmelden

Voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar
Kleuters en leerlingen met type basisaanbod en type 9.

Let op! Deze aanmelding is geen officiële inschrijving. Na uw aanmelding neemt de school contact op met jullie.

Voor meer informatie rond inschrijven in het buitengewoon onderwijs, klik hier.

Wat heeft u nodig voor een inschrijving?

  1. Identificatiebewijs

    Bij de inschrijving van een kleuter of een leerling wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS- kaart of kids ID gevraagd. Van het bewijsstuk wordt een fotokopie genomen.
  2. Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs

    Een doorverwijzing/verslag type basisaanbod of type 9 door het CLB van de huidige school. Belangrijk om te weten, neem tijdig contact op met dat CLB.
    Als uw zoon/dochter nog niet naar school gaat of u komt van het buitenland, dan adviseren we u om contact op te nemen met CLB Nova (telefonisch: 012 23 12 39 of via www.go-clbnova.be.
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
Type (zie verslag CLB)(Vereist)

MM slash DD slash JJJJ

Busvervoer nodig?(Vereist)
Informatie over de thuissituatie(Vereist)

MM slash DD slash JJJJ

MM slash DD slash JJJJ

Mijn kind gaat nog niet naar school.
Mijn kind zit momenteel in het buitengewoon onderwijs.

Indien van toepassing

Er is een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs
Er is een doorverwijzing door het CLB met een verslag
Er is nog geen verslag, de onderzoeken door externe instanties zijn nog lopende.

Privacyverklaring

Privacyverklaring(Vereist)