Paramedische ondersteuning

Ergotherapie

 • Stimuleren fijne motoriek
 • Voorbereidend schrijven, hulp bij schrijfproblemen en schrijfhouding
 • Compenserende maatregelen: typen, aanbieden letter- of cijferkaart
 • Klasinterne ondersteuning door in te spelen op de noden van het kind
 • Klasinterne ondersteuning ter ondersteuning van de klasleerkracht
 • Individuele therapie na bespreking op een klassenraad
 • Stimuleren zelfredzaamheid
 • Nauwe samenwerking met klasleerkracht

Kinesitherapie

 • Psychomotoriek bij leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op vlak van grote motoriek, individueel of in kleine groep:
  • Stimuleren grote motoriek: evenwicht, oog-hand en oog-voet coördinatie (balvaardigheden), uithouding, kracht
  • Stimuleren ruimtelijke oriëntatie en visuomotoriek
  • Stimuleren lichaamsbesef en lateralisatie ontwikkeling
 • Individuele bobath-therapie bij leerlingen met neuromotorische ontwikkelingsproblemen:
  • Toepassen en opvolgen van eventuele orthopedische hulpmiddelen (beugels, sta-apparaten, strekkers,…) in samenwerking met externe firma’s
  • Samenwerking met dokters en externe kinesitherapeuten
  • Individuele ondersteuning tijdens turnlessen
  • Individuele zwembegeleiding

Logopedie

 • Klasinterne ondersteuning door in te spelen op de noden van het kind
 • Klasinterne ondersteuning ter ondersteuning van de klasleerkracht
 • Individuele therapie na bespreking op een klassenraad
 • Nauwe samenwerking met klasleerkracht en paramedisch team
 • Stimuleren van mondelinge taalvaardigheden
 • Remediëren van leesmoeilijkheden
 • Behandelen van fonologische articulatiemoeilijkheden
 • Communicatie bij kleuters met ASS

Kinderverzorging

 • Zindelijkheids- en potjestraining
 • Ondersteuning toiletmoment
 • Handjes leren wassen
 • Verzorging kleuters
 • Ondersteuning in de klas

Verpleging

 • Verpleging en verzorging
 • Medicatie
 • Sondevoeding
 • Welbevinden
 • Nauwe samenwerking CLB
 • Preventie & veiligheid
 • Vertrouwenspersoon

Orthopedagoog en Psycholoog

 • Beleid en kwaliteitszorg van de school opvolgen
 • Proces van handelingsplanning mee vorm geven
 • Bewaken van het welbevinden van leerlingen
 • Adviesfunctie en begeleiden van het team i.k.v. individuele zorgvragen van leerlingen
 • Overlegmomenten organiseren met ouders, CLB en externe diensten