Inschrijven

Wie kunnen we inschrijven?

  • Kleuters vanaf 2,5 jaar met een verslag type 9.
  • Leerlingen vanaf 6 jaar met een verslag type basisaanbod en type 9.
  • Uitzonderingen rond instappen en leeftijden kunnen altijd besproken worden, waarbij we altijd kijken naar het wettelijk kader.

Wat heeft u nodig om uw zoon/dochter te kunnen inschrijven?

  • Een doorverwijzing/verslag type basisaanbod of type 9 door het CLB van de huidige school. Belangrijk om te weten, neem tijdig contact op met dat CLB.
  • Als uw zoon/dochter nog niet naar school gaat of u komt van het buitenland, dan adviseren we u om contact op te nemen met CLB Nova (012 23 12 39 www.go-clbnova.be).

Hoe verloopt een inschrijving?

  • U neemt telefonisch of via e-mail contact met de school. Tijdens dit eerste contact proberen we al een eerste antwoord te geven op uw vragen.
  • U kan ook altijd aanmelden via onze website, door het aanmeldigsfiche in te vullen (hier de link naar dit document integreren?)
  • We maken een afspraak voor een rondleiding en een gesprek waarin we luisteren naar uw hulpvragen en de noden van uw kind.
  • Indien u beslist om uw zoon/dochter in te schrijven hebben we een identificatiebewijs nodig (bv. KIDS-ID) met het rijksregisternummer.
  • Voor inwoners uit Nederland mag u het BSN doorgeven.

Wanneer kan ik inschrijven?

Hier kunnen we het Microsoft Word document insluiten met actuele info.