Algemeen

 • Onderwijs voor:
  • Type basisaanbod (enkel voor de lagere school)
  • Type 4: Motorische beperking (kleuters en lagere school) (Dit is enkel nog voor het schooljaar 2023-2024)
  • Type 9: Autismespectrumstoornis (kleuters en lagere school)
 • Inschrijven kan enkel met een verslag van het CLB
 • Multidisciplinair team:
  • Kinesist
  • Logopedist
  • Orthopedagoog
  • Psycholoog
  • Ergotherapeut
  • Verpleegster
  • Kinderverzorgster
 • Toegankelijke infrastructuur, alle lokalen bevinden zich gelijkvloers
 • Welbevinden komt op de eerste plaats voor al onze kleuters en leerlingen
 • Onderwijs op maat en thematisch onderwijs
 • Gratis busvervoer
 • Frequente contacten met ouders d.m.v. klassenraden en oudercontacten of op afspraak.