Klaswerking

Kleuterklassen

 • vanaf 2,5 jaar
 • met een attest type 9 of type 4
 • kleine klassen , aparte speelplaats, aandacht voor structuur
 • extra ondersteuning door paramedici (logo, kine en ergo)
 • werken met daglijnen (visualisering door concrete voorwerpen, foto’s, pictogrammen)
 • taal staat centraal in onze werking : stimulerend - herhalend – constante  aandacht voor spreken – alternatieven om tot begrip te komen - gebruik van smog*
*smog = spreken met ondersteuning van gebaren

Leerklassen

 • Lagere schoolkinderen: 6 tot 13 jaar
 • kleine groepjes van maximum 14 leerlingen
 • onderwijs op maat : niveaugroepen binnen taal en rekenen, differentiatie naar boven of naar onder toe
 • handelingsgericht werken met als doel de zorgen en noden van elke leerling nastreven
 • extra ondersteuning door co-teachers en paramedici indien nodig

Auti-klassen

 • kleine groepjes van maximum 8 leerlingen
 • ieder kind beschikt over een eigen werkplekje
 • visueel werken m.b.v. pictogrammen (sclera) en time timers
 • structuur bieden d.m.v. duidelijke daglijnen, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling
 • 1 op 1 werken, extra ondersteuning door co-teachers en paramedici
 • veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • rustige leeromgeving: koptelefoons, prikkelarme werkblaadjes/hoeken

Functionele klassen

 • Stimulerende en veilige leeromgeving
 • Ervaringsgericht werken: aandacht voor de eigen inbreng van de leerlingen
 • Praktische leerdoelen en kennis met focus op redzaamheid: maatschappelijke redzaamheid (fietsvaardigheden), zelfredzaamheid en huishoudelijke redzaamheid (naar de winkel gaan, koken)
 • Thematisch werken: leerstof van taal, rekenen en wo worden gekoppeld aan een thema en vakoverschrijdend aangeboden
 • Motiverende en functionele opdrachten: leerstof wordt aangebracht en ingeoefend met doe-taakjes en minder op werkblaadjes
 • Oefenen van sociale vaardigheden en motorische vaardigheden (recepten uitvoeren, fietsvaardigheden)
 • Leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken

Zorgklas

 • Kinderen met een ernstige en/of meervoudige beperking
 • Multidisciplinair team biedt zorg op maat
 • Samenwerken met externe partners
 • Specifieke activiteiten: snoezelen, Sherborne, sensorische activiteiten, zwemmen en rolstoelfietsen