Bijzondere leervakken

Techniek

 • Kinderen op een speelse manier laten kennis maken met wetenschap en techniek.
 • Ontdekken van interesses en talenten voor wetenschap en techniek.
 • Nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, een ontdekkende houding stimuleren en ontwikkelen.
 • Via uitdagende vragen en onderzoekende opdrachten op maat van elk kind, stimuleren we hen tot exploreren, experimenteren en probleemoplossend denken.
 • Aanleren van vaardigheden met verschillende gereedschappen zoals boren, hameren, zagen, schuren ...

LO

 • Optimale deelname van alle leerlingen
 • Aangepaste lessen op maat van elk kind
 • Ondersteuning van de kinesisten afgestemd op de noden van het kind na beslissing van de klassenraden
 • Twee lesuren per week turnen op een gezonde en veilige manier
 • Ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden
 • Doorschuifsystemen op individueel niveau voor een efficiënte, optimale leer- en beweegtijd
 • Zwemmen: om de twee weken

Levensbeschouwelijke vakken (LBV)

Zedenleer

 • Autonomie: zelfstandig leren denken
 • Moreel denken: Waarden en normen bijbrengen
 • Humaniseren: Rechten van jezelf en anderen ontdekken en toepassen
 • Verantwoordelijkheid bijbrengen voor: zichzelf, anderen, dieren, natuur, …
 • Zingeving: bewust zijn van het leven en vormgeven aan het leven

Islam

 • Islamitische waarden en normen staan centraal. Het aanbrengen van wederzijds respect ongeacht je overtuiging
 • Kennismaking met de beginselen van de Islamitische geloofsleer
 • Waarden en normen staan centraal
 • Aanleren van wederzijds respect ongeacht je geloofsovertuiging

Protestantse Godsdienst

 • Op avontuur doorheen de Bijbel
 • Op een speelse wijze worden de Christelijke waarden aangebracht waarbij creativiteit een grote rol speelt
 • De lessen zijn aangepast aan de leefwereld en de specifieke mogelijkheden van het kind

Rooms Katholieke Godsdienst

 • In ons klasje van katholieke godsdienst voelen de kinderen zich welkom
 • Ze vinden er vriendschap en troost bij elkaar
 • Rust en vertrouwen spelen een voorname rol in hun beleving
 • Ze krijgen de kans om hun gevoelens te uiten in een hechte kring waar warmte, oprechtheid en zichzelf zijn het belangrijkste zijn

Co-teachers

 • Beter inspelen op de specifieke noden van de leerling (differentiëren) in samenspraak met de klasleerkracht
 • Ondersteuning bieden aan de klasleerkracht
 • Meedenken met de klasleerkracht om kindgebonden doelen te bereiken
 • Bevorderen van welbevinden van de leerling